1. Продукти по видове
  2. Продукти според повода
  3. Допълнителни дейности
  4. Технологии
  5. За нас
  6. Контакти

Специални медали

Специалните медали се изработват по няколко вида технологии: ецване, лазерно рязане,матрично пресоване, както и комбинации от тях. Изборът на технология зависи от проекта на медала и от необходимото количество. Те са подходящи за големи и важни прояви със солиден бюджет и достатъчно време за изработката им. Задължително трябва да разполагате с векторен проект на необходимия Ви медал.